24 augusti 2011

Lillepluttens rike

Sälgtickan, Phellinus conchatus, är en flerårig svamp som främst växer på sälg, Salix caprea. Svampens brunaktiga fruktkroppar kan antingen sitta tätt taklagda, vilket visas på bilden här intill. De kan också, exempelvis på undersidan av grenar, sitta åtsittande mot underlaget, så kallat resupinat. Sälgtickan är i Västmanland spridd över hela landskapet och anges av Kaufmann et al. (1990) som ”allmän på sälg, mindre allmän på äppelträd, skogstry, olvon, syren”.

Det var i relativt sen tid som man upptäckte att sälgtickan härbärgerade en av världens minsta skalbaggar – Ehnströms dvärgfjädervinge, Baranowskiella ehnstromi. Arten upptäcktes mer eller mindre av en slump då Bengt Ehnström studera svampens porlager i hög förstoring. Ur en av porerna uppenbarade sig en liten, liten skalbagge som senare kom att beskrivas som ny för vetenskapen.

Ehnströms dvärgfjädervinge är en mycket liten skalbagge. Den mäter lite drygt 0,4 mm. Arten hör till skalbaggsfamiljen fjädervingar, Ptiliidae, som i Sverige representeras av ett 70-tal arter. IVästmanland är fynden av Ehnströms dvärgfjädervinge ännu fåtaliga. Veterligen är den ännu endast funnen i Surahammars och Västerås kommuner. Man kan dock förvänta sig att arten går att finna på sälgtickor i landskapets alla delar.

'
Ehnströms dvärgfjädervinge är en mycket liten och avlång skalbagge. Dess färgsättning är huvudsakligen brunorange, men med svart teckning på huvudet. Här födosöker den på en sälgtickas porlager. Ett hål är ungefär 0,1 mm i diameter.
Referenser
Apelqvist, M. 2008. Enda, största och minsta – ett axplock av årets skörd. Inocellia 25[2]: 6-8. - https://sites.google.com/site/efidov/dokumentarkiv
Jaederfeldt, K. 2003. Tickboken. Sveriges Mykologiska Förening & Naturhistoriska riksmuseet.
Kaufmann, H. m.fl. 1990. Västmanlands svampar. Västmanlands Naturvetenskapliga Förening, Västerås.
Ryman, S. & Holmåsen, I. 1992. Svampar. En fälthandbok. Interpublishing, Stockholm.
Sörensson, M. 1997. Morphological and taxonomical novelties in the world’s smallest beetles, end the first Old World record of Nanosellini (Coleoptera: Ptiliidae). Systematic Entomology 22: 257-283.

BeetleBase –
http://www.beetlebase.com/
'

De bilder som ackompanjerar detta inlägg är samtliga tagna vid Hökåsen i Västerås k:n, augusti 2011.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar